Pradinis Svetainės medis Susisiekite Facebook Versija neįgaliesiems Ikona Prisijungti
Vytis

Žuvininkystės tarnyba

Prie Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos

Logotipas
ĮGYVENDINTI / ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

Pradžia

Pabaiga Pavadinimas Projekto Nr.
2017 2018

„Žvejybos sektoriaus perleidžiamųjų teisių registro sukūrimas ir įdiegimas“  plačiau

36PS-KV-16-1-00127-PR001
2017-07-14  2020  

„Žuvų pralaidų įrengimas ir modernizavimas Tauragės rajone“  plačiau

 40PT-KT-16-1-00091-PR001
 2016 2020  „2016-2020 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programa“ plačiau  
2016-07-27  2022-05-30  „Europinių ungurių išteklių atkūrimas Lietuvoje“ plačiau 38UN-KK-16-1-00035-PR001 
 2014  2020 „Lietuvos žuvininkystės duomenų rinkimo programos koordinavimas ir įgyvendinimas“ plačiau DRP-Z-2016-001 
2015-04-23 2016-02-29 Jūrinės žuvininkystės laboratorijos įkūrimasplačiau  3K0L3-3-15-01
2014 2015 „2014-2015 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programa“ plačiau ŽKP-K-2014-001-S-001
2013-11-12  2015-09-30 „Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ plačiau  VP1-4.1-VRM-03-V-01-073
2013-05-21 2015-08-01

„Žuvų pralaidų įrengimas prie esamų Kražantės ir Sausdravo upių užtvankų bei pralaidos rekonstrukcija Vilnios upėje“ plačiau

3FNF-0-12-01-PR001

 2012-12-31

 2015-10-30 „Investicijos į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvivaisos skyriaus bei Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus poskyrius, skatinant geresnį žuvininkystės išteklių išsaugojimą plačiau

 3KOL3-0-12-01

2011 m. liepos mėn. 2014 m. sausio mėn. „Šilutės žemės ūkio mokyklos žuvininkystės praktinio mokymo centro sukūrimas“ plačiau  VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-031
2011-12-21 2015-09-30 „Europinių ungurių išteklių valdymo plano įgyvendinimas Lietuvoje“ plačiau  3FNF-0-11-01
2010-10-01 2015-03-31 Europos Sąjungos LIFE+ projektas „Jūrinių buveinių ir rūšių inventorizacija NATŪRA 2000 tinklo plėtrai Baltijos jūros Lietuvos išimtinėje ekonominėje zonoje“ plačiau LIFE09 NAT/LT/000234
2011-09-01 2012-07-30 „Žuvininkystės specialistų naujų įgūdžių formavimas“ plačiau LLP-LdV-PLM-2011-LT-0587
 2008-06  2011-03 „Lietuvos jūrų išteklių darnaus valdymo sistema, taikant naujoviškas stebėjimo, modeliavimo priemones ir ekosistemų metodą“ vykdymui“ plačiau LT0047
2007-01 2008-02 „Žuvininkystės resursų panaudojimo skatinimas kaimynystės regione“ („ŽUVININKYSTĖS RESURSAI“)  2006/360
2006-03 2006-12 „Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro specialistų bei vadovų mokymai“ plačiau  BPD 2004-ESF-2.2.0-02-05/0190
    Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Kaimynystės programa. plačiau  
2006-09 2008-02 Lietuvos ir Rusijos pasienio vandens telkinių žuvų išteklių atkūrimo sąlygų mokslinė-techninė plėtra“ („PASIENIO ŽUVYS“)  plačiau  2006/289
2006-05 2008-08 „Žuvų perlaidų įrengimas prie esamų užtvankų Šventosios ir Šyšos upėse“ plačiau BPD2004-ZOFP-4.9.0-10-06/0002
2006 2007 Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projektas  „Gebėjimų stiprinimas žuvininkystės kontrolės ir žuvininkystės produktų bendros rinkos organizavimo srityse“ plačiau 2004/016-925-01-05

 

Informacija atnaujinta 2019-09-19