Pradinis Svetainės medis Susisiekite Facebook Versija neįgaliesiems Ikona Prisijungti
Vytis

Žuvininkystės tarnyba

Prie Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos

Logotipas
2017-05-15  Posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į seliavų ir ežerinių stintų žvejybos kvotas suteikimo
2017-05-15 Posėdis dėl perleidžiamųjų teisių į seliavų ir ežerinių stintų žvejybos kvotas suteikimo

 

 

     2017 m. birželio 8 d. 10 val. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) rengia Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo komisijos posėdį (toliau – posėdis), kuriame aukciono būdu bus suteikiamos perleidžiamosios teisės į 2017–2021 m. seliavų ir ežerinių stintų žvejybos kvotas priede nurodytuose vidaus vandens telkiniuose.

 

     Perleidžiamosios teisės į žvejybos kvotas bus suteikiamos vadovaujantis Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas suteikimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir atšaukimo bei žvejybos kvotų skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. 3D-310 (toliau – Taisyklės) https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/94f00bc0e63d11e39ea8c7e1dfdc4b5c/ojruEANqJc

 

     Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti perleidžiamąsias teises į seliavų ir ežerinių stintų žvejybos kvotas, Žuvininkystės tarnybai pateikia:

 

1. Prašymą (prašymo forma pateikta Taisyklių 2 priede), pasirašytą ūkio subjekto (kai ūkio subjektas fizinis asmuo) ar jo įgalioto asmens (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), kuriame nurodo:

1.1. ūkio subjekto rekvizitus: įmonės pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai ūkio subjektas juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai ūkio subjektas fizinis asmuo), adresą, telefono ir fakso numerį, elektroninio pašto adresą. Fizinis asmuo pateikia pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

1.2. vandens telkinio (-ių), kuriame (-iuose) nori gauti perleidžiamąją teisę į žvejybos kvotą, pavadinimą (-us) ir žvejybos kvotos (ų) dydį:

1.2.1. vandens telkiniuose nuo 500 iki 999 ha ūkio subjektas gali pretenduoti į žvejybos limito dalį, ne mažesnę nei pusė nustatyto tame telkinyje žvejybos limito;

1.2.2. vandens telkiniuose nuo 1 000 iki 7 000 ha ūkio subjektas gali pretenduoti į žvejybos limito dalį, ne mažesnę nei trečdalis tame vandens telkinyje nustatyto žvejybos limito;

1.3. ar yra pasinaudojęs Europos Sąjungos parama Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą, ar nėra susijęs su ūkio subjektais, gavusiais tokią paramą.

2. Asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas juridinis asmuo) kopiją.

3. Kontroliuojančios institucijos pažymą apie ūkio subjekto veiklą tame rajone, kuriame yra vidaus vandens telkinys, kuriame ūkio subjektas pageidauja gauti žvejybos kvotą (forma pateikta Taisyklių 1 priede).

4. Raštišką banko, kredito unijos ar draudimo įmonės garantijos dokumentą, galiojantį ne trumpiau kaip 3 mėnesius, kuriuo patvirtinama, kad garantas (laiduotojas) įsipareigoja pervesti žuvų ištekliams atkurti ir saugoti į Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą (toliau – Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomoji sąskaita) tam tikrą sumą lėšų ūkio subjekto nemokumo atveju, arba lėšų, kurias ūkio subjektas pervedė į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (kodas 188752740) Žuvininkystės plėtros ir konkurencingumo programos Žuvų išteklių atkūrimo ir saugojimo priemonės atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT354010051002026581, AB DNB banke,  banko kodas 40100, įrodymo dokumento kopiją.

 

     Pradinė aukciono kaina:

 

1. Už perleidžiamąją teisę į 100 m statomąjį tinklaitį seliavoms žvejoti – 5 eurai.

2. Už perleidžiamąją teisę į traukiamąjį tinklą ežerinėms stintoms žvejoti – 14 eurų.

 

     Dokumentai dėl dalyvavimo aukcione priimami iki 2017 m. birželio 1 d. 16 val. Žuvininkystės tarnyboje (J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab.).

 

     Aukcionas vyks Žemės ūkio ministerijos (J. Lelevelio g. 6, Vilnius) posėdžių salėje 537.

 

     Telefonas pasiteirauti (8 5) 2391 187.

 

 

Nr.

Ežero pavadinimas

Savivaldybė

Plotas, ha

Žuvų rūšys

Žvejybos įrankis specializuotai stintų žvejybai

Žvejybos įrankis specializuotai seliavų žvejybai

 

2017-2021 m. leidžiama sugauti seliavų kasmet, kg

 

2017 -2018 m. leidžiama sugauti seliavų kasmet, kg

 1. 1.

Akmena

 

Trakų r.

268,7

seliavos

 

300 m statomųjų tinklaičių

 

500

 1.  

Aisetas

 

Molėtų r.

Utenos r.

502,1

seliavos

 

200 m ne mažesnių kaip 24 mm akių dydžio statomųjų tinklaičių

200

 

 1. 2.

Alaušas

Utenos r.

1071,8

seliavos

 

300 m statomųjų tinklaičių

 

1 000

 1. 4.

Asalnai

 

 

Ignalinos r.

263,5

stintos

seliavos

1 traukiamasis tinklas

300 m statomųjų tinklaičių

300

 

 1.  

Asveja (Dubingių)

 

Molėtų r. *,

Švenčionių r. **

441,4

540,8

stintos, seliavos

1 traukiamasis tinklas***

300 m statomųjų tinklaičių

700 *

800 **

 

 

 1. 5.

Aviris

Druskininkų sav.

137,3

seliavos

 

150 m statomųjų tinklaičių

300

 

 1.  

Baltieji Lakajai

Molėtų r.

699,8

stintos, seliavos

1 traukiamasis tinklas

600 m statomųjų tinklaičių

1200

 

 1. 7.

Baluošas

Ignalinos r.

425,9

seliavos

 

400 m statomųjų tinklaičių

2 000

 

 1. 8.

Bebrusai

Molėtų r.

367,4

seliavos

 

200 m statomųjų tinklaičių

350

 

 1. 10.

Didžiulis (Daugų)

Alytaus r.

910,8

stintos, seliavos

1 traukiamasis tinklas

400 m statomųjų tinklaičių

700

 

 1. 11

Dringis

 

Ignalinos

713,1

seliavos

 

400 m statomųjų tinklaičių

1 000

 

 1. 12.

Drūkšiai

Ignalinos r.,

Zarasų r.

3622,2

seliavos

 

500 m statomųjų tinklaičių

 

6 000

 1.  

Dusia

 

Lazdijų r.

2334

Seliavos

 

 

500 m ne mažesnių kaip 20 mm akių dydžio statomųjų tinklaičių

 

 

5 500

 1. 13.

Galadusys

 

Lazdijų r.

160,6

seliavos

 

150 m ne mažesnių kaip  22 mm akių dydžio statomųjų tinklaičių

 

300

 1.  

Galvė

Trakų r.

361,1

seliavos

 

300 m statomųjų tinklaičių

 

 

 

400

 1. 22.

Lūšiai

 

 

Ignalinos r.

390,9

stintos, seliavos

1 traukiamasis tinklas

400 m statomųjų tinklaičių

1 100

 

 1. 23.

Margis

Trakų r.

121,3

seliavos

 

150 m statomųjų tinklaičių

 

300

 1. 24.

Parsvėtas

 

Ignalinos r.

87,4

seliavos

 

200 m statomųjų tinklaičių

 

400

 1. 25.

Peršokšnai

 

Švenčionių r.

206,7

seliavos

 

300 m statomųjų tinklaičių

 

300

 

 1. 26.

Plateliai ****

 

Plungės r.

1181,5

seliavos

 

500 m statomųjų tinklaičių

3 000

 

 1.  

Skaistis

 

Trakų r.

282

seliavos

 

300 m statomųjų tinklaičių

 

400

 

 1. 31.

Stirniai

Molėtų r.

855,4

seliavos

 

600 m statomųjų tinklaičių

1000

 

 1.  

Šakarvai

 

Ignalinos r.

77,1

stintos

seliavos

1 traukiamasis tinklas

 

200 m statomųjų tinklaičių

300

 

 1. 33.

Šventas

 

Zarasų r.

425,9

seliavos

 

400 m ne didesnių kaip 12 m aukščio statomųjų tinklaičių

 

300

 1. 34.

Tauragnas

Utenos r.

503,7

stintos

seliavos

1 traukiamasis tinklas

 

300 m ne mažesnių kaip 22  mm akių dydžio statomųjų tinklaičių

1800

 

 1. 35.

Ūkojas

Ignalinos r.

190,2

seliavos

 

300 m ne mažesnių kaip 24 mm akių dydžio statomųjų tinklaičių

 

500

 1. 36.

Ūsiai

Ignalinos r.

256,5

seliavos

 

300 m ne didesnių kaip 12 m aukščio statomųjų tinklaičių

 

1 000

 1. 38.

Vencavas

Zarasų r.

225,6

stintos, seliavos

1 traukiamasis tinklas

300 m ne mažesnių kaip 24 mm akių dydžio statomųjų tinklaičių

 

1000

 1. 39.

Vievis

Elektrėnų sav.

294,5

seliavos

 

400 m statomųjų tinklaičių

700

 

 1. 41.

Vištytis

Vilkaviškio r.

340

seliavos

 

400 m ne mažesnių kaip 16 mm akių dydžio statomųjų tinklaičių

neribojama

 

 

* Seliavų sugavimo limitas Asvejos (Dubingių) ežere, Molėtų rajone esančioje ežero dalyje.

** Seliavų sugavimo limitas Asvejos (Dubingių) ežere, Švenčionių rajone esančioje ežero dalyje.

*** Stintų žvejyba traukiamu tinklu leidžiama Asvejos (Dubingių) ežere, Molėtų rajone esančioje ežero dalyje.

**** Specializuota seliavų žvejyba leidžiama Platelių ežero dalyje, kuri nėra Laumalenkos hidrografiniame draustinyje.

 

 

 
Atgal   Spausdinti