Pradinis Svetainės medis Susisiekite Facebook Versija neįgaliesiems Ikona Prisijungti
Vytis

Žuvininkystės tarnyba

Prie Lietuvos respublikos žemės ūkio ministerijos

Logotipas
INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2019 m. I ketv. vidutinis dirbusių darbuotojų skaičius 117.

Informacija apie Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VII-1524 ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480.

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2018 m.

2019 m.

2019 m. I ketv.

I ketv.

darbuotojų einančių vienarūšes pareigas skaičius

(Eur)

 

Direktorius

2325

2392

1

Direktoriaus pavaduotojas

2320

2102

1

Patarėjas

x*

1394

1

Skyriaus vedėjas

1424

1142

5

Skyriaus patarėjas

x*

x

x

Poskyrio vedėjas

1095

x

x

Vyriausiasis specialistas

1117

934

19

 

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) eurais neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

2018 m.

2019 m. I ketv.

2019 m. I ketv.

Darbuotojų, einančių vienarūšes pareigas, skaičius

 

Skyriaus vedėjas

x

1016

2

Poskyrio vedėjas

1025

x

x

Vyriausiasis specialistas

992

848

39

Vyresnysis specialistas

862

704

7

Specialistas

647

601

41

Darbininkas

432

451

1


Pastabos:

1) x* - darbuotojas (kuris vienintelis eina pareigas) atlyginimo skelbti nesutinka;

2) 2019 m. pirmo ketvirčio darbo užmokesčio padidėjimą įtakojo nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioję Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimai , padidėjo pareiginės algos bazinis dydis iki 173 Eurų, taip pat nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojęs Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimas, kuriuo valstybinio socialinio draudimo įmokos buvo perkeltos darbuotojams;

3) darbo užmokesčio svyravimus ataskaitinį laikotarpį lėmė įstaigoje taikoma suminė darbo laiko apskaita.

 

Informacija atnaujinta 2019-09-10